Yöremde 4 aşamalı güvenlik kontrolü vardır.

1- Müstahsilden gelen numuneler titizlikle analiz edilir. Eğer uygunsa ürün kabul edilir.
2- Numunesi onaylanan arıcının balı Yörem Bal deposuna gelir. Gelen numune ile aynı olup olmadığını
anlamak için tekrardan analize alınır. Numuneden farklı bir ürünün getirilmesi mümkün değildir.
3. Üretim aşamasında sürekli numuneler alınarak depolamayla değişebilen değerler Diastase, HMF, Nem kontrolleri yapılır.
4- Son ürün deposunda son kez kontrolden geçirilir ve sevkıyatı gerçekleşir.

Tüm bu aşamalar kayıt altına alınarak sürekli izlenmektedir.

Yörem Bal Laboratuarında Yapılabilen Analizler

1- Duysal Testler

 • tat

 • koku

 • akışkanlık

2- Kimyasal analizler

 • rutubet

 • sakkaroz

 • invert şeker

 • asitlik

 • ph

 • elektriksel iletkenlik

 • ticari glikoz

 • nişasta

 • prolin

 • diastaz enzimi aktivitesi

 • suda çözülemeyen katı madde

 • hmf

 • fruktoz  glikoz

 • F/G oranı

 • Kül

 

3- Mikroskobik analizler

 • polen analizi

 • mikrobiyolojik analizler

4- Antibiyotik analizler

 • tetracycline

 • sulfhamethanize

 • streptomision

 • clorom fenicol

5- İleri teknolojiye sahip kurumlara yaptırılan analizler

A- Karbon testleri

 • C4

 • C13

B- Naftalin